SPONZORUJEME

Vedení firmy VATEX EU s.r.o. si uvědomuje význam sportu a dalších volnočasových aktivit pro zdravý život naší společnosti, zejména dětí a mládeže. Rekreační a výkonnostní sport přináší kromě zábavy a radosti ze samotného pohybu a hry rovněž zásadní podněty pro harmonický rozvoj celé osobnosti. Sport nás učí překonávat překážky i sama sebe, pracovat na zlepšování svého výkonu, pěstuje základní návyky fungování v kolektivu i smysl pro fair play a respekt k soupeři. Měl by proto být přirozenou součástí životního stylu každého moderního člověka. Aby byly možnosti sportovat širší a nabídka pestřejší, jsme hrdými sponzory několika sportovních klubů: