MYCÍ CENTRUM

Společnost VATEX EU s.r.o. provozuje vlastní myčku s kompletním programem pro osobní
i nákladní vozidla včetně vnitřní údržby interiérů, jako je vysávání, čištění a tepování.

Pro mytí nákladních vozů standardních tvarů využíváme portálovou technologii se třemi kartáči s elektronickým ovládáním, které automaticky řídí jejich přítlak. U nákladních vozidel nestandardních tvarů jako jsou jeřáby, stavební a zemědělské stroje, speciální návěsy a podobně využíváme kombinaci ručního a vysokotlakého mytí s aplikací speciálních chemických produktů, které zajistí účinnou očistu i členitých povrchů. Vždy je tak zajištěna nejvyšší možná kvalita mytí.

Součástí naší nabídky je rovněž dezinfekční čištění vozidel pro potravinářské účely. Používáme metodu výplachu interiéru návěsu tlakovou vodou, následné aplikace sanitizačního přípravku a opětovného výplachu vodou s případným stažením stěn stěrkou. Všechny námi užívané přípravky mají odpovídající povolení a certifikace ministerstva zdravotnictví.

Provádíme také ruční tlakové mytí motorů, které realizujeme s využitím speciálních odmašťovacích chemických přípravků v kombinaci s mytím
a oplachem tlakovou vodou. Vyčištěný motor následně ošetřujeme
speciálním konzervačním prostředkem.